'Kent suçları devam ediyor'

'Kent suçları devam ediyor'

Başkentlilik, kimlik, hafıza, tarihi ve kültürel değerlerin hiçe sayılarak bir yatırım alanına dönüştürülen Saraçoğlu Mahallesi`nde talana karşı mücadelemiz sürüyor.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi yaptığı açıklamada Saraçoğlu Mahallesi'nde kent suçlarının devam ettiğini iddia etti.

Açtığımız dava sonucu iptal edilir edilmez, bir ay içerisinde yeniden imar planları onaylanan, hukukun ayaklar altına alındığı; Başkentlilik, kimlik, hafıza, tarihi ve kültürel değerlerin hiçe sayılarak bir yatırım alanına dönüştürülen Saraçoğlu Mahallesi`nde talana karşı mücadelemiz sürüyor. Açtığımız davalarda hem bilirkişi raporları hem de mahkeme kararları itirazlarımızın haklılığını onaylasa da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı`nın hukuksuz mükerrer kararlarıyla inşaatlar sürüyor.

Bakanlar Kurulunun 03.07.2017 gün ve 2017/10562 sayılı kararı ve ek listede belirtilen taşınmazların bulunduğu alana ilişkin alınan Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 15.04.2022 tarih ve 2349 numaralı kararı ve Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.04.2022 tarih ve 382 sayılı kararı doğrultusunda, (1) Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 9. Maddesi uyarınca re`sen onaylanan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Namık Kemal ve Yenişehir Mahalleleri Saraçoğlu Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları" tarafımızca dava konusu edilmiş olup Ankara 13. İdare Mahkemesi`nde görülen 2022/2320 sayılı dosya kapsamında 13.01.2023 tarihinde keşif ve bilirkişi incelemesi gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda 17.03.2023 tarihinde Bilirkişi raporu tarafımıza tebliğ edilmiş olup, Saraçoğlu Mahallesi`nde halihazırda devam eden projenin şehircilik ilkelerine, planlama mevzuatına ve kamu yararına aykırı olduğu bir kez daha belirtilmiştir.

Ankara 13. İdare Mahkemesi 2022/2320 sayılı davaya ait bilirkişi raporunu özetle;

Saraçoğlu Mahallesi`nin, II. Ulusal Mimarlık Üslubu özelliklerine sahip devlet eliyle memurlar için yapılmış ilk toplu konut projesi olduğu,

Saraçoğlu Mahallesi`nin, Güvenpark ve Hükümet Kartiyesi gibi önemli kent ve cumhuriyet imgelerinden biri olduğu,

Barındırdığı özellikler bakımından tarihi, sosyolojik, şehircilik, mimarlık, doğal değerlere sahip olduğu ve bu özelliklerinden dolayı Kentsel Sit Alanı ilan edildiği,

Plan değişiklikleri ile kente kattığı imgenin yok olmasının önü açıldığı; barındırdığı tarihi, kültürel, doğal özellikler ve Cumhuriyet ideolojisi bakımından Saraçoğlu mahallesinin öneminin ülke çapında olduğu,

2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı`na göre Güvenpark, Bakanlıklar ve Saraçoğlu Mahallesi`nin bir bütün olarak ele alınması gerektiği, ancak dava konusu planların parçacı bir şekilde ele alındığı, bu yönden üst ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı`na aykırı olduğu,

Dava konusu plan kararları ile alanın kuruluş amacının dışında turizm ve ticaret gibi kullanımlara konu edildiği; alanın tarihi ve doğal kimliğinin kente kattığı imgenin yok olmasına neden olabilecek kararlar içerdiği,

plan notları incelendiğinde; imar planlarında verilmesi gereken kullanım, yapılaşmalara ve müdahale biçimlerine ilişkin kararların yer almadığı,

İmar planlarında verilmesi gereken, kullanım, yapılaşmalara ve müdahale biçimlerine ilişkin kararların yer almadığı ve plan sonrasında koruma kurulu kararlarına bırakıldığı,

Getirilen kullanım kararları ile bölgedeki trafik yoğunluğunun artırılacağı; ulaşım ve teknik altyapının bundan olumsuz etkileneceği,

Plan çalışması ile alanın canlandırılması hedeflenmiş olsa da getirilen kullanım kararlarının, alanın yakın çevresi ile yaratacağı ilişkilere ilişkin analiz yapılmadığı,

Bölgesine önemli bir alanla ilgili plan çalışması sürecinde ilgili meslek odasının ve ilçe belediyesinin görüşlerine başvurulmaması ve dikkate alınmaması, bu anlamda bir koordinasyonun kurulmamasının; katılımcılık ve yönetişim anlayışının benimsenmemesinin Mekansal Planlar Yönetmeliği`ne aykırılık oluşturduğu,

Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı açıklama raporlarının eş/benzer olduğu,

Eşik Analizinde "Önlemli Alan" statüsünün değerlendirilmediği,

Analiz eksikliği olarak Karma kullanım alanlarında kullanım oranlarının belirlenmediği - mimari-avan projeden referans alınamayacağı,

Otopark alanının bazı bölgelerde belirsiz olduğu belirtilmiştir.

Başkentin mirasını, yaşam alanlarımızı, doğal, tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyacağımızı; bilimin ve ilerici ortak değerlerimizin ışığında, kamu yararı adına mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler